vrijdag 26 november 2010

...hoe makkelijk ik door de knieën ga: een rectificatie.

Afgelopen woensdag publiceerde ik een bericht, waarin ik korte metten trachtte te maken met de firma Atoomstroom. Strekking van het betoog was dat ik meende dat Atoomstroom zich niet hield aan de uitspraken van de Reclame Code Commissie.

Al snel werd ik op mijn vingers getikt door Sjef Peeraer van Atoomstroom. Ik baseerde mijn verwijten op basis van mijn eigen geheugen en de berichtgeving van Greenpeace destijds. Ik geef volmondig toe dat ik mijn oordeel te snel klaar had. Want wat blijkt?

Greenpeace vroeg de RCC om Atoomstroom te veroordelen op 3 punten:

1) Atoomstroom zou 'CO2-vrij' ten onrechte gebruiken;
2) Atoomstroom zou 'subsidievrij' ten onrechte gebruiken;
3) Atoomstroom zou 'schoon' ten onrechte gebruiken.

De RCC heeft geoordeeld dat Atoomstroom terecht 'CO2-vrij' en 'Subsidievrij' gebruikt. 'Schoon' dienen ze echter niet meer te gebruiken (en dat doen ze dan ook niet meer). De uitspraak is hier terug te vinden. Hiermee hoop ik mijn vorige bericht te hebben gerectificeerd.

Toch moet e.e.a. wel wat genuanceerd worden, voordat er verkeerde indrukken worden gewekt. Je hebt namelijk CO2-vrij en CO2-vrij. Inderdaad, de opwekking van energie zelf is CO2-vrij. De meeste processen die daarmee gepaard gaan zijn dat nadrukkelijk niet, zoals de winning, operation & maintenance, afvalverwerking, transport grondstoffen en dergelijke.

Daarnaast is het subsidieverhaal ook te nuanceren op basis van het verschil tussen opwekking zelf en het hele project kernenergie. Als je de definitie van subsidie heel breed plaatst en hieronder elke vorm van (indirecte) overgeidssteun laat gelden, dan is er geen sprake van subsidievrije energie. Overheden steunen de fossiele brandstoffen ook met miljarden. Dat is geen subsidie die bij de eindverbruiker terecht komt, zoals dat wel min of meer het geval is bij duurzame energie, maar in andere fases van de energieopwekking. Geen enkele vorm van energie is uiteindelijk geheel vrij van overheidssteun.

Verder moet mij nog van het hart dat ook vaak de indruk wordt gewekt dat kernenergie ons onafhankelijk maakt van de olieproducerende landen. Dat is wel waar, maar we maken ons met kernenergie weer afhankelijk van de uraniumproducerende landen. En dat zijn ook niet allemaal stabiele democratiën.

Ten tweede: investeren in kernenergie houdt het geld weg bij investeringen in ècht duurzame energie. Je kunt elke Euro maar één keer uitgeven. Een aangezien ook uranium eindig is, is kernenergie geen permanente oplossing voor het energievraagstuk.

Tenslotte: kernafval is en blijft een probleem. Hoe ver je het ook weg stopt, niemand kan enige garantie geven dat het in de toekomst geen problemen meer zal opleveren. Het bewijs hiervoor vind je al bij onze oosterburen.

woensdag 24 november 2010

...hoe Atoomstroom (weer) een loopje neemt met de uitspraak van de Reclame Code Commissie


In februari 2009 heeft de Reclame Code Commissie uitspraak gedaan in de zaak die Greenpeace had aangespannen tegen Atoomstroom: Atoomstroom moest per direct stoppen met het maken van leugenachtige reclames.

“Het bedrijf probeert klanten te winnen met het aanbieden van elektriciteit die uitsluitend met kernenergie zou zijn opgewekt. Daarbij beweert het ten onrechte dat kernenergie ‘schoon en CO2-vrij’ is. Kernenergie is ook niet ‘vrij van subsidies’, zoals het bedrijf zegt. Greenpeace wil dat Atoomstroom ophoudt met deze reclame in de media en op de eigen website.”

Inmiddels heeft Atoomstroom een nieuwe reclamecampagne gelanceerd met radiospotjes die o.a. bij BNR te horen zijn, waarin zij (wederom) claimen dat kernenergie 100% CO2- en subsidievrij is. Hier een voorbeeld van het spotje, zoals die 23 november te horen was bij BNR om circa 17:25.

Een klacht indienen bij de Reclame Code Comissie over deze recidivist kan hierrrrr.