vrijdag 30 juli 2010

...de goesting in gedoogsteun

Het eventuele kabinet CDA-VVD met gedoogsteun van de PVV, het zogenaamde Deense model, biedt vele voordelen voor de betrokken partijen. Als dit kabinet er komt, dan gaat ook bij mij de vlag uit.

Het CDA kan met opgeheven hoofd de regering in. Geen directe samenwerking met de PVV, dat kan Verhagen wel gaan verkopen aan zijn achterban.

De VVD kan aanspraak maken op de meeste ministersposten en staatsecretariaten en wordt daarmee hèt gezicht van de Nederlandse politiek.

De PVV kan zeer veel invloed uitoefenen op de besluitvorming, zonder ook maar enige vorm van verantwoordelijkheid te dragen. Ze hebben de VVD en het CDA dan in de houdgreep. Ze hebben uiteindelijk de macht om het kabinet te maken en te breken en ondertussen kunnen ze de stuurlui aan wal blijven spelen en zuur blijven boe-roepen als het ze niet zint.

En wat zijn de gevolgen voor Nederland?

De huidige economische crisis is een direct gevolg van (neo)liberalisme van het bankwezen. Met de VVD aan het roer, de grootste voorstanders van het neoliberalisme, zullen maatregelen om een nieuwe crisis te voorkomen achter blijven.

Te veel bezuinigen is niet goed. Ons financieringstekort komt met name door de economische recessie, niet door overmatig uitgeven. Bezuinigen veroorzaakt alleen maar verdere krimp. Hiervoor wordt ook door het IMF gewaarschuwd.

De marktwerking in de ziekenhuiszorg heeft geleid tot hogere kosten voor de zorg en de zorgverzekering. En daar komt voorlopig nog geen einde aan, zeker niet onder een kabinet Bruin-1.

Het Nederlandse immigratiebeleid is al één van de strengste van Europa. Ironisch genoeg nu juist door de door het PVVee zo verfoeide Job Cohen. Je kunt dit natuurlijk nog verder willen aanscherpen, maar hoe ver kun je nog gaan. En heeft het in Denemarken gewerkt? Integendeel, de immigratie neemt daar juist toe.

Het kan negatieve gevolgen hebben voor de export. Handelspartners uit islamitische landen (en dat zijn er nogal wat) zijn bepaald niet gelukkig met de ontwikkelingen. Dit kan de handelsbetrekkingen afremmen.

De enorme huizenprijzen hebben ervoor gezorgd dat de huizenmarkt thans volledig op slot zit. Starters kunnen zich geen woning meer veroorloven, zeker niet nu de banken steeds terughoudender zijn geworden met het verstrekken van hypotheken. Mensen die aangewezen zijn op de vrije huursector zijn de pineut, terwijl de huurprijzen mogelijk nog worden vrijgegeven. Door niets aan de HRA te doen, zal deze situatie blijven bestaan.

Zorg voor milieu, klimaat, duurzaamheid en ontwikkelingslanden komt op een laag pitje te staan. Die zaken zijn toch maar lastig en staan alleen maar in de weg. Korte termijn visie zal onder Bruin-1 zegevieren, onze kinderen en kleinkinderen zullen dit niet in dank afnemen.

Zeker in deze moeilijke economische tijden zal een kabinet CDA/VVD/gedogende PVV een ramp zijn voor Nederland op macro-economisch, micro-economisch, sociaal, cultureel en ecologisch vlak.

Ja. Als dit kabinet er komt, gaat bij mij de vlag uit.

Halfstok.

maandag 26 juli 2010

...den jacht op den linksche hobbies.


Het kan een hoax zijn, maar het lijkt erop dat de jacht is geopend. Nu nog met een "net" briefje. Maar ik vrees dat dit voorlopig nog maar het begin is.


Mag ik dan ook even de jaarstukken van de PVV inzien? We hebben het hier wel over een partij die mogelijk regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen. Mag ik dan, als Nederlands staatsburger weten wie de schimmige financiers zijn van de PVV? En wie betaalt, bepaalt.

Dus, dames en heren PVVee, kom maar op met die cijfers.