dinsdag 29 juni 2010

...de informatiefase

Artikeltje in de Volkskrant: Halsema: Verhagen moet blokkeren PVV uitleggen. Wilders wil uiteraard uitleg. En niet alleen Halsema steunt hem hierin, ook Pechtold wil graag duidelijkheid van het CDA. Maar vanwaar die steun uit "verdachte" hoek? Waarom willen uitgerekend GroenLinks en D66 hierover uitleg van Verhagen?

Ik heb hier een theorietje over. Het is een simpel politiek spelletje. De overgrote meerderheid van de CDA-achterban ziet samenwerking met de PVV niet zitten. Verhagen beseft dat maar al te goed en dwong Rutte in feite om in de eerste besprekingen de scherpe radicale randjes eraf te vijlen. Pas op het moment dat de extremen zouden zijn weggewerkt en de PVV gereduceerd zou zijn tot een extreem-conservatief libertair clubje, zou hij bereid zijn om aan te schuiven. Alleen dan zou Verhagen dit kunnen verantwoorden bij de achterban.

Rutte mocht voor Verhagen de hete kolen uit het vuur halen, maar heeft klaarblijkelijk gefaald in het matigen van sommige standpunten van de PVV en kon hierover geen afspraken maken met Wilders. Verhagen koos vanaf het begin al eieren voor zijn geld en riskeerde het niet om de eigen achterban voor het hoofd te stoten. Met als gevolg geen onderhandelingen over de coalite CDA/VVD/PVV.

Wat nu aan Verhagen gevraagd wordt is in feite om inderdaad stelling te nemen. Dit zou betekenen dat hij openlijk moet verklaren dat het CDA niet met een extreme partij wil regeren (maar dan in Lubberiaanse CDA-bewoordingen, met vele mitsen en maren). Maar dat betekent ook dat hij (impliciet) Rutte het verwijt moet maken als zijnde incapabel om de PVV te "temmen".

Dit verwijt aan Rutte zal een extra drempel opwerpen voor een eventuele andere coalitie met daarin zowel het CDA en de VVD en zet de deur wat verder open voor de paars/groene coalitie. Het is daarom niet zo vreemd dat nu juist uitgerekend Halsema en Pechtold uitleg willen van Verhagen, want GroenLinks en D66 zijn nu juist de partijen die garen kunnen spinnen bij eventuele spanningen tussen de VVD en CDA, zeker nu Rutte heeft aangegeven een eventuele paar/groene coalitie niet langer te willen blokkeren.

donderdag 10 juni 2010

...de uitslag.

Tjee, de PVV een grote winnaar. Met dank aan Limburg. Help me herinneren voorlopig geen vlaaien meer te eten. En nu? De VVD is de grootste en zal ongetwijfeld een keer aan de onderhandelingstafel met de PVV en het CDA gaan zitten. Samen goed voor 76 zeteltjes. Een soort bruine coalitie? Van mij mogen ze het proberen.

Laat de PVV links liggen en je loopt het risico dat ze straks nog groter worden of dat ze uiteindelijk, gelijk de SP, een flink aantal veren moeten laten vallen. Laat ze meeregeren en de kans op een LPF’je is aanzienlijk.

Ik vraag me af wie er ministersposten namens de PVV zal bekleden? De Mos op VROM? Graus of Landbouw? Agema op Volksgezondheid? Dat wordt dikke pret met een dergelijk clubje nonvaleurs. Tel daar Hero ‘Judas’ Brinkman nog bij op en ik kan je op een briefje geven dat we voor de kerst weer in het stemhokje staan. Het land is weer een jaar lang onbestuurbaar en echte maatregelen zullen uitblijven, maar vanaf 2011 kan er weer politiek bedreven worden.

De enige vraag die blijft is: is het deze opoffering waard?

Aan de andere kant: de deur staat wagenwijd open voor Paars+, een sociaal-liberaal kabinet, hetgeen ik toe zou juichen. Niet het neoliberalisme van het VVD, het soort liberalisme dat ons in de huidige crisis heeft gestort, maar een duurzaam liberalisme, een liberalisme dat vrijheden garandeert voor burgers en bedrijfsleven, maar onder de voorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van mens en dier, nu en in de toekomst. Een liberalisme met duurzame voorwaarden.

Dat vergt wat aanpassing van alle betrokken partijen, met name de VVD, maar ik vertrouw erop dat er genoeg progressieve krachten binnen deze partij aanwezig zijn die dit mogelijk kunnen maken.

Ik wacht in ieder geval met spanning af wat de onderhandelingen gaan brengen.

Mvgr – B

dinsdag 8 juni 2010

...populistische hypocrisie.

Een beetje geïnspireerd door de Joran-hype van het moment bedacht ik me het volgende:

Stel je voor: een Nederlands echtpaar emigreerde in de jaren '60 naar Canada. Dit stel kreeg een paar kinderen. Deze werden Canadees staatsburger met ook een Nederlands paspoort. Ze groeiden op in Canada, spreken vloeiend Engels en/of Frans en de enige band die zij nog met het vaderland van hun ouders hebben is een verre familieband. Eens per jaar bezoeken zij familie in Nederland.

Stel nu dat één van die kinderen het criminele pad opdraait in Canada, hiervoor wordt opgepakt en wordt veroordeeld. Zou Canada hem het land mogen uitzetten en zijn Canadees paspoort mogen innemen? Zouden wij, in Nederland, zitten te wachten om deze crimineel op te vangen, een crimineel die hier niet is geboren, niet is getogen, onze taal slecht spreekt en een misdaad heeft gepleegd duizenden kilometers ver weg in zijn eigen land?

Nee toch?

Als het aan de PVV ligt, dan mogen we Marokko straks wèl opzadelen met onze landgenoten, die bij ons een misdaad hebben gepleegd, maar waar Marokko niets mee te maken heeft. De misdaad is gepleegd op ons grondgebied, tegen een mede-landgenoot en is dus ons eigen probleem. Hij zal zijn straf dan ook gewoon hier moeten uitzitten, net zoals die zoon van die expat in Canada ook lekker in een cel in Montreal of Ottawa mag vertoeven.

Ja toch?

donderdag 3 juni 2010

...afval.

Sinds 1 januari zijn verschillende gemeentes verplicht om voorzieningen te treffen voor het gescheiden inzamelen van plastic afval.

De gemeente waar ik woon, heeft gekozen voor het distribueren van speciale plastic zakken onder de bevolking, die eens in de maand worden opgehaald. Deze kun je gewoon op de afhaaldag aan de straatkant zetten. Nieuwe zakken kun je bij de buurtsuper ophalen.

Op zich een nobel streven natuurlijk, om gebruikt plastic in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden. Maar een aantal zaken storen mij persoonlijk.

Allereerst een eenvoudige constatering. Bij een rondgang in mijn de buurt, blijkt dat bij meeste mensen (die actief scheiden) iets meer dan de helft van het afval uit plastic bestaat en de andere helft uit restafval. Soms wat meer, soms wat minder, maar gemiddeld iets meer dan de helft.

Laten we aannemen dat de totale hoeveelheid afval van een gemiddeld huishouden niet is veranderd. Waarom moeten er dan nu per maand 3, in plaats van 2 vuilniswagens door de wijk rijden? Zou de gemeente er niet wijs aan doen om weer terug te gaan naar twee vuilniswagens per maand? Eén per maand voor het restafval en één voor het plastic.

Daarmee vangt de gemeente driet vliegen in één klap. Enerzijds beantwoorden ze daarmee beter aan milieu- en klimaatdoelstellingen (een extra vrachtwagen per maand om de CO2-emissie voor de verbranding van plastic te voorkomen is natuurlijk je reinste flauwekul). Ten tweede wordt de burger zo actief aangespoord om daadwerkelijk de plastic te gaan scheiden (wat nog niet iedereen doet). En ten derde verlagen ze de kosten voor het uitbesteden voor het vuilnis ophalen. Drie vrachtwagens kosten meer dan twee, dus een kostenreductie is te halen, niet geheel onbelangrijk in deze tijd van bezuinigen.

Maar goed, dat zijn de dingen waarover ik me verbaas bij de gemeente en de punten die ik ook zal gaan voorleggen bij de desbetreffende balie in het gemeentehuis.

Maar....

Hoe gaat uw gemeente hiermee om?
Hoe consequent is uw gemeente?
Wat zijn uw positieve en negatieve kritiekpunten?
Wat zou uw gemeente nog kunnen verbeteren?
Waar maakt ù zich druk om?

Wellicht kunnen we samen tot betere oplossingen komen? Wie heeft er nieuwe ideeën? Suggesties?

dinsdag 1 juni 2010

...de verkiezingen.

Potdosie. Het is weer één groot drama in de verkiezingen. Als strategisch zwevende kiezer weet je onderhand echt niet meer wat voor coalitie je kan verwachten als je straks in het stemhokje staat. Femke Halsema formeert haar privé-kabinetje bij DWDD. De VVD wil over rechts regeren, het CDA spreekt zijn voorkeur uit voor Groenlinks en D'66 (alsof die partijen zitten te springen om in zee te gaan met de christendemocraten). De PvdA, tja, wat willen die? Ze hebben een lijstverbintenis met Groenlinks, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Wordt het Paars? Paars/groen? Turquoise/bruin?

Iedereen moet natuurlijk kiezen wat hij wil, maar de laatste optie, turquoise/bruin, het VVD-CDA-PVV-kabinet acht ik mogelijk, maar geenszins realistisch. Welke ministers gaat de PVV dan leveren? Richard de Mos op VROM? Hahahaha! Brinkman op Justitie? Is er iemand die mijn een handvol capabele PVV-ers kan noemen die een ministerspost (of staatssecretariaat) waard zijn? Serieus? Iemand?

Het CDA heeft vandaag gemeld geen brood te zien in samenwerking met de PVV. Dat mogen ze zeggen, maar een christendemocraat vertrouw ik net zo ver als dat ik hem kan gooien. Alles is mogelijk met het CDA. Maar gezien de peilingen zullen ze het niet echt voor het uitkiezen hebben. Mocht het onverhoopt toch tot een turquoise/bruin kabinet komen, dan geef ik u hierbij alvast mijn eerste prognose voor de verkiezingen van november of december 2010, die er ongewtijfeld aan zitten te komen, nadat het kabinet in september 2010 ten val komt door incapable blunders en onkunde.

Prognose uitslagen verkiezingen nov/dec 2010 na de val van turqoise/bruin kabinet Rutte-I:
PvdA 40
CDA 25
VVD 20
SP 18
GL 14
D66 12
CU 10
PVV 6
PvdD 3
SGP 2

Zo, dan is dat alvast maar vastgelegd in de Google-cache.

Mvgr - B